оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 2)
ƒата: 2007-01-30

ѕриложение є 2
към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и І 5 от преходните и заключителните разпоредби
(»зм. - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г., в сила от 1.10.2004 г.)

“аблица за валутни€ размер на дневните и квартирните пари

є по
ред
—трана ¬алута ƒневни пари  вартирни
пари до
1 јвстрали€ австралийски долари 35 120
2 јвстри€ евро 35 130
3 јзербайджан щатски долари 30 110
4 јлбани€ евро 30 80
5 јлжир щатски долари 35 100
6 јнгола щатски долари 35 80
7 јржентина щатски долари 35 100
8 јрмени€ щатски долари 30 80
9 јфганистан щатски долари 30 80
10 Ѕангладеш щатски долари 30 100
11 Ѕелоруси€ щатски долари 30 80
12 Ѕелги€ евро 35 130
13 Ѕосна и ’ерцеговина евро 35 130
14 Ѕразили€ щатски долари 35 100
15 ¬еликобриютани€ английски лири 30 100
16 ¬иетнам щатски долари 30 100
17 √ана щатски долари 30 100
18 √ермани€ евро 35 130
19 √ибралтар евро 35 130
20 √рузи€ щатски долари 30 100
21 √ърци€ евро 35 130
22 ƒани€ евро 35 130
23 ≈гипет щатски долари 30 80
24 ≈стони€ евро 35 130
25 ≈тиопи€ щатски долари 30 80
26 «аир щатски долари 30 100
27 «имбабве щатски долари 30 100
28 »зраел щатски долари 35 100
29 »нди€ щатски долари 30 90
30 »ндонези€ щатски долари 30 110
31 »рак щатски долари 30 90
32 »ран щатски долари 30 90
33 »рланди€ евро 35 130
34 »сланди€ евро 35 130
35 »спани€ евро 35 130
36 »тали€ евро 36 130
37 …емен щатски долари 30 100
38 …ордани€ щатски долари 30 100
39  азахстан щатски долари 30 100
40  анада щатски долари 35 100
41  ени€ щатски долари 30 80
42  ипър евро 35 130
43  иргизстан щатски долари 30 90
44  итай щатски долари 30 90
45  Ќƒ– евро 30 90
46  олумби€ щатски долари 30 1280
47  оре€ щатски долари 30 120
48  отд`»воар щатски долари 30 100
49  уба щатски долари 35 100
50  увейт щатски долари 35 120
51 Ћатви€ евро 35 130
52 Ћиби€ щатски долари 30 100
53 Ћиван щатски долари 30 100
54 Ћитва евро 35 130
55 Ћихтенщайн евро 35 130
56 Ћюксембург евро 35 130
57 ћакедони€ евро 35 130
58 ћалайзи€ щатски долари 30 80
59 ћали щатски долари 30 80
60 ћалта евро 35 130
61 ћароко евро 30 130
62 ћексико щатски долари 30 90
63 ћозамбик щатски долари 30 90
64 ћолдова щатски долари 30 110
65 ћонако евро 35 120
66 ћонголи€ щатски долари 30 100
67 Ќигери€ щатски долари 30 90
68 Ќикарагуа щатски долари 30 90
69 Ќова «еланди€ щатски долари 30 80
70 Ќорвеги€ евро 35 145
71 ќбединени арабски емирства щатски долари 30 100
72 ѕакистан щатски долари 30 90
73 ѕеру щатски долари 30 70
74 ѕолша евро 35 130
75 ѕортугали€ евро 35 130
76 –умъни€ евро 35 130
77 –уси€ щатски долари 35 150
78 —ан ћарино евро 35 130
79 —аудитска јраби€ щатски долари 30 100
80 —јў щатски долари 35 150
81 —ингапур щатски долари 30 100
82 —ири€ щатски долари 30 80
83 —ловаки€ евро 35 130
84 —ловени€ евро 35 130
85 “аджикистан щатски долари 30 80
86 “унис щатски долари 30 80
87 “уркменистан щатски долари 30 80
88 “урци€ щатски долари 30 90
89 ”збекистан щатски долари 30 80
90 ”крайна щатски долари 30 110
91 ”нгари€ евро 35 130
92 ‘инланди€ евро 35 130
93 ‘ранци€ евро 35 130
94 ’оланди€ евро 35 130
95 ’ърватска евро 35 130
96 „ехи€ евро 35 130
97 „или щатски долари 30 85
98 Ўвейцари€ швейцарски франкове 60 150
99 Ўвеци€ евро 35 130
100 ёј– щатски долари 30 90
101 —ърби€ и „ерна гора евро 35 130
102 япони€ йени 5 500 17 000
103 ƒруги страни щатски долари 30 90


ѕечат на офертатаѕечат