оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

»зисквани€ на јсоциаци€ планини и хора към планиските водачи
ƒата: 2004-06-04

Ќашата представа за планински€ водач:

“ой познава, обича и умее да  представ€ Ѕългари€ Ц нейната истори€, култура и природа.

“ой общува с планината, а не € консумира.

“ой е енергичен, организиран и точен в работата си.

“ой има самочувствие и в€рва в себе си.

“ой постав€ над всичко сигурността и успеха на ¬ашето пътуване.

“ой поема отговорност за решени€та си и гарантира ¬ашето здраве и живот.

“ой ще ¬и направи по уверени и по знаещи и ще запази у ¬ас желанието да пътувате по един различен начин.

“ой е човекът на когото можете да се доверите.

јсоциаци€ планини и хора


ѕечат на офертатаѕечат