оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

‘ормул€р за определ€не на категори€та на заведение за хранене и развлечени€
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 10 към чл. 11, ал. 2, т. 5

‘ ќ – ћ ” Ћ я –

«ј ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ Ќј  ј“≈√ќ–»я“ј Ќј
«ј¬≈ƒ≈Ќ»≈ «ј ’–јЌ≈Ќ≈ » –ј«Ћ≈„≈Ќ»я

1. «аведение за хранене и развлечени€:
(наименование)

ресторант

 

заведение за бързо обслужване

 

питейно заведение

 

кафе-сладкарница

 

бар

 

2. ќбщ брой места:

на закрито:

на открито:

 

 

 

3. ¬ид на заведението

самосто€телно

в средство за подслон- категори€

в м€сто за настан€ване- категори€

4. ќбщ брой заети:

целогодишно заети:       

сезонно заети:

  

 

                   

5. ¬реметраене на работата:

целогодишно

 

сезонно

 

6. ƒосегашна категори€:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

7.  атегори€, за ко€то се кандидатства:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

8. —обственик на обекта:
(наименование, седалище и адрес на управление)

ƒанъчен номер:

Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ:

9. ‘изическо или юридическо лице, стопанисващо обекта:
(наименование, седалище и адрес на управление)

ƒанъчен номер:

Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ:

10. ƒата, град (село):

11. ѕодпис и печат:

«абележка: ѕопълват се само незащрихованите полета.


ѕечат на офертатаѕечат