оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

‘ормул€р за определ€не на категори€та на средство за подслон и м€сто за настан€ване
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 9 към чл. 11, ал. 2, т. 5 и чл. 12, ал. 2, т. 2

‘ ќ – ћ ” Ћ я –

«ј ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ Ќј  ј“≈√ќ–»я“ј Ќј
—–≈ƒ—“¬ќ «ј ѕќƒ—ЋќЌ » ћя—“ќ «ј Ќј—“јЌя¬јЌ≈

1. —редство за подслон:
(наименование)

хотел

 

мотел

 

вилно селище

 

туристическо селище

 

2. ћ€сто за настан€ване (наименование):

пансион

 

почивна станци€

 

семеен хотел

 

самосто€телна ста€

 

вила

 

къща

 

бунгало

 

къмпинг

 

туристическа хижа

 

3. ќбщ брой стаи:

 с едно легло:

с две легла:

с три легла:

с четири легла:

 

 

 

 

 

4. ќбщ брой легла:

                       

5. Ѕрой апартаменти:

                  

6. ¬реметраене на работата:

целогодишно

 

сезонно

 

7. ќбщ брой реализирани нощувки за предходната година:

от българи:

от чужденци:

 

 

 

8. ƒосегашна категори€:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

9.  атегори€, за ко€то се кандидатства:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

10. —обственик на обекта (наименование, седалище и адрес на управление):

ƒанъчен номер:

Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ:

11. ‘изическо или юридическо лице, стопанисващо обекта
(наименование, седалище и адрес на управление):

ƒанъчен номер:

Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ:

12. ƒата, град (село)

13. ѕодпис и печат

«абележка: ѕопълват се само незащрихованите полета.


ѕечат на офертатаѕечат