оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—правка за професионалната и езикова квалификаци€ на заетите лица в заведение за хранене и развлечени€
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 8 към чл. 11, ал. 2, т. 3

— ѕ – ј ¬   ј

«ј ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋЌј“ј » ≈«» ќ¬ј  ¬јЋ»‘» ј÷»я
Ќј «ј≈“»“≈ Ћ»÷ј ¬ «ј¬≈ƒ≈Ќ»≈ «ј ’–јЌ≈Ќ≈ » –ј«¬Ћ≈„≈Ќ»я

ƒлъжност

Ѕрой

лица

ќбразование

      ≈зикова квалификаци€

висше

средно
специално

средно

основно

квал.  и преквал.  курсове

с два  чужди  езика

с един чужд език

без чужд
език

мин. познани€ по един чужд език

”правител на заведение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«аместник управител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√лавен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«аместник главен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√отвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—ервитьор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѕарман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѕюфетчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕортиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќбщ  брой

—езонно заети (бр.)

÷елогодишно заети (бр.)

ƒата и м€сто

»ме, фамили€, длъжност

ѕодпис и печат


ѕечат на офертатаѕечат