оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—правка за професионалната и езикова квалификаци€ на заетите лица в средство за подслон или м€сто за настан€ване
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 7 към чл. 11, ал. 2, т. 3

— ѕ – ј ¬   ј

«ј ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋЌј“ј » ≈«» ќ¬ј  ¬јЋ»‘» ј÷»я Ќј «ј≈“»“≈ Ћ»÷ј ¬ —–≈ƒ—“¬ќ «ј ѕќƒЋќЌ »Ћ» ћя—“ќ «ј Ќј—“јЌя¬јЌ≈

ƒлъжност

Ѕрой

лица

ќбразование

≈зикова квалификаци€

висше

средно
специално

средно

основно

квал.  и преквал.  курсове

с два  чужди  езика

с един чужд език

без чужд език

”правител на обекта

  

 

 

 

 

 

  

  

 

–ъководител рецепци€

 

  

 

  

  

  

  

 

 

—тарши администратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јдминистратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–ъководител бюро за туристически услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќбменител, ваучерист, информатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—тарша камериерка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 америерка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—тарши портиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕортиер, пиколо, лифт-бой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќбщ  брой

 
—езонно заети (бр.)

 

÷елогодишно заети (бр.)

 
ƒата и м€сто

»ме, фамили€, длъжност

ѕодпис и печат


ѕечат на офертатаѕечат