оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а€вление за категоризиране на средство за подслон или м€сто за настан€ване
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 5 към чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1

»  1. ¬х. є

ƒќ

ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј » ќЌќћ» ј“ј

 ћ≈“ј Ќј ќЅў»Ќј                            

«јя¬Ћ≈Ќ»≈ «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈
Ќј —–≈ƒ—“¬ќ «ј ѕќƒ—ЋќЌ »Ћ» ћя—“ќ «ј Ќј—“јЌя¬јЌ≈

2.1. ќт
(име, презиме, фамили€ Ц собственик, изпълнителен директор, управител)

2.2. Ѕулстат

2.3. ≈√Ќ

3.1. ѕредставител на
(фирма на търговско дружество, едноличен търговец)

3.2. ƒанъчен є

4.1. јдрес на управление
(община)

4.2. (пощ. код)

4.3. (населено м€сто)

4.4. (ж.к./кв.)

4.5. (булевард/площад/улица)

4.6. (є)

4.7. (блок)

4.8. (вход)

4.9. (етаж)

4.10. (ап.)

4.11. (телефон/и)

4.12. (факс/телекс)

5.1. —редство за подслон или м€сто за настан€ване, подлежащо на категоризиране

5.2. јдрес на туристически€ обект
(населено м€сто, булевард/площад/улица, є, телефон/и)

5.3. ¬ид на обекта

5.4.  атегори€, за ко€то се кандидатства

5.5. Ѕрой стаи

6.1. ѕриложени документи

є / ƒата

6.2.

 

6.3.

 

6.4.

 

6.5.

 

6.6.

 

6.7.

 

6.8.

 

6.9.

 

6.10.

 

6.11.

 

7. ƒата и м€сто

8. ѕодпис и печат

 


ѕечат на офертатаѕечат