оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 рум ƒобрев Ћазаров
ƒата: 2008-05-20

”чете се от грешките на другите!

—лед пускане на предизвестие за прекрат€ване на трудови правоотношени€ със —ƒ јлександър≈кспорт »мпорт ƒобринов и сие, през пролетта на 2008 г., служител€т  рум ƒобрев Ћазаров самоволно изтрива служебната информаци€ от зачислени€ му фирмен компютър в хотел —вета —офи€, в град —офи€.

—лед констатаци€та на де€нието,  рум ƒобрев Ћазаров признава де€нието си и предостав€ компютърен диск с част от заличената информаци€, ко€то неправомерно е изнесъл от местоработата си.

ƒе€нието притесн€ва и възмущава ръководството на хотел —вета —офи€ и вместо по взаимно съгласие, решават да уволн€т  рум ƒобрев Ћазаров дисциплинарно.

— цел предпазване на колеги от бранша, мениджърът на хотел —вета —офи€ се обърна към редакци€та на ѕътешествие:

 

”¬ј∆ј≈ћ»  ќЋ≈√» и ѕј–“Ќ№ќ–»,

 

Ѕихме искали да ¬и информираме, че лицето  рум ƒобрев Ћазаров злоупотреби с фирмена информаци€, служебно положение и доверието на работодателите си, заличавайки служебна и фирмена информаци€, в ползван от него служебен компютър, по време на платен годишен отпуск.

¬ случай, че същи€т желае да постъпи на работа при ¬ас, мол€ имайте предвид недостойното му отношение към фирмата и причинените от негова страна злоупотреби.

ћол€, потърсете препотвърждение на оферти, изпратени от негово име.

«а повече информаци€, мол€, не се колебайте да се свържете с мен.

20.05.2008 г.
гр. —офи€

— уважение:
Ѕор€на —тратиева - ћениджър маркетинг и продажби

Boriana Stratieva
Marketing Manager
Hotel SVETA SOFIA * * * *
Sofia, Bulgaria
18, Pirotska str.

‘актът е неоспорим и доказан.

—лед уволнението си,  рум ƒобрев Ћазаров завежда гражданско дело є 20086/08 по описа на —√—, √ќ, 56 състав, в процеса на което, на 1 юни 2009 г. сключва спогодба, да оттегли финансовите си претенции за обезщетение в рамките на шест месечни заплати, а ръководството на хотел —вета —офи€ да отмени дисциплинарното уволнение и да изтегли от интернет публикациите, които е разпространил по случа€ с безнаказаните своеволи€ на служител€  рум ƒобрев Ћазаров.

 ъм 16 февруари 2010 г.  рум ƒобрев Ћазаров работи в:

Bulgarian Dream Travel
3 Saborna Str. 1000, Sofia, Bulgaria
Phone: +359 2 8696 492
Fax: +359 2 986 7227
Mobiltel: +359 888 289 752
mail: marketing@eventing-service.com
WEB: www.eventing-service.com

–едакци€та на ѕътешествие се запозна подробно със случа€, изслуша становището на двете страни и прецени, че длъжна да предупреди всички собственици и управители на фирми и обекти от туристически€ бранш, като публикува фактите относно инцидента.


ѕечат на офертатаѕечат