оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—редства за подслон по области (2005)
ƒата: 2007-02-14

ќбласти

ќбщо

’отели

 ъмпинги

’ижи

ƒруги *

           

ќбщо

1 555

1 230

18

128

179

Ѕлагоевград

64

46

-

15

3

Ѕургас

284

264

7

6

7

¬арна

370

287

1

3

79

¬елико “ърново

39

34

-

5

-

¬идин

17

14

-

1

2

¬раца

11

10

-

1

-

√аброво

27

22

1

4

-

ƒобрич

92

87

1

-

4

 ърджали

15

8

-

7

-

 юстендил

20

13

-

7

-

Ћовеч

40

31

-

7

2

ћонтана

20

10

1

3

6

ѕазарджик

19

19

-

-

-

ѕерник

11

4

-

7

-

ѕлевен

9

9

-

-

-

ѕловдив

68

44

1

20

3

–азград

5

4

-

1

-

–усе

22

16

1

2

3

—илистра

12

7

1

1

3

—ливен

27

21

-

4

2

—мол€н

159

89

1

13

56

—офи€ (столица)

88

77

1

8

2

—офи€

39

31

2

3

3

—тара «агора

32

27

-

2

3

“ърговище

10

9

-

1

-

’асково

26

23

-

3

-

Ўумен

16

12

-

3

1

ямбол

13

12

-

1

-

* ƒо 2002 г. са наблюдавани само квартирните бюра, а от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настан€ване.

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат