оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–еализирани нощувки в средствата за подслон (2001 - 2005)
ƒата: 2007-02-08
√одина

2001

2002

2003

2004

2005

           
ќт чужденци

6 189 893

7 055 140

9 142 170

10 303 560

11 624 051

ќт българи

3 194 613

3 230 528

3 379 309

3 856 507

4 447 262

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат