оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕътувани€ на българи в чужбина (2001 - 2005)
ƒата: 2007-02-08
√одина

2001

2002

2003

2004

2005

           
ќбщо

2 730 474

3 188 384

3 403 402

3 881 693

4 234 866

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат