оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕосещени€ на чужденци в Ѕългари€ (2001 - 2005)
ƒата: 2007-02-08
√одина

2001

2002

2003

2004

2005

           
ќбщо

5 103 793

5 562 917

6 240 932

6 981 597

7 282 455

“уризъм

2 755 717

2 992 590

3 531 567

4 010 326

4 090 421

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат