оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—реден брой реализирани нощувки от едно лице в средствата за подслон (1980 - 2005)
ƒата: 2007-01-22

√одини

ќбщо

’отели

 ъмпинги

’ижи

ƒруги *

           

1980

4.1

3.4

6.3

1.7

11.3

1985

4.4

3.5

6.7

1.8

13.1

1990

4.0

3.2

6.0

2.1

12.8

1995

3.4

3.5

6.5

2.0

5.8

2000

3.8

3.9

5.9

1.6

3.6

2003

4.2

4.3

5.0

1.6

6.4

2004

4.2

4.3

5.6

1.7

5.7

2005

4.2

4.3

5.9

1.7

4.1

* ƒо 2002 г. са наблюдавани само квартирните бюра, а от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настан€ване.

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат