оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–еализирани нощувки в различните видове средства за подслон (1980 - 2005)
ƒата: 2007-01-22

√одини

ќбщо

’отели

 ъмпинги

’ижи

ƒруги *

           

1980

34 767 497

18 223 584

3 767 201

2 896 237

9880 475

1985

41 143 409

19 977 727

4 688 146

3 229 139

1 3248 397

1990

30 557 115

17 982 478

2 069 984

2 390 033

8114 620

1995

9 987 348

8 926 666

391 292

561 700

107 690

2000

8 554 139

8 123 965

208 763

205 412

15 999

2003

12 521 479

12 044 626

135 224

177 186

164 443

2004

14 160 067

13 561 980

141 927

169 156

287 004

2005

16 071 313

15 428 031

155 480

161 286

326 516

* ƒо 2002 г. са наблюдавани само квартирните бюра, а от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настан€ване.

»зточник: Ќ—» - “уризъм 2005


ѕечат на офертатаѕечат