оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

—ветовни€т туризъм продължава да се развива с бързи темпове
ƒата: 2005-07-18

ѕътешествие преведе за вас


—ветовни€т туризъм поддържа темпото на растеж от 8% и през първите
четири месеца на 2005 г.

–езултатите от растежа на световни€т туризъм за 2005 г. показват запазване на положителните стойности от 2004 г., със средно увеличение на международните посещени€ с 8% за първите 4 месеца. “ова сочат данните от наскоро публикувани€т —ветовен “уристически Ѕарометър Ц издание на —ветовната “уристическа ќрганизаци€ (—“ќ). ¬ъпреки очаквани€та бързи€т растеж през 2004 постепенно да намалее, до момента нивата на развитие са близки до тези от втората половина на 2004 г. Ц година в ко€то туристическите посещени€ се увеличиха с повече от 10% и достигнаха рекордните 763 милиона.

ѕървите н€колко месеца показват, че 2005 г. се очертава като година за възстанов€ване от различните спадове през периода 2001 Ц 2003 г. Ќасъбралото се търсене постепенно се реализира с нарастването на увереността на потребителите. ¬ажен фактор за това възстанов€ване, който не тр€бва да бъде пренебрегван, са изкушаващите оферти от страна на туристическите услуги по интернет, както и развитието на нискобюджетните авиокомпании.


ѕечат на офертатаѕечат