оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ћеждународните приходи от туризъм са се увеличили с 36 млрд. евро за 2004 г.
ƒата: 2005-07-26

ѕътешествие преведе за вас


ћеждународните приходи от туризъм за 2004 г. достигнаха нов рекорд от 622 млрд. долара. —поред последното издание на —“ќ Ц —ветовен “уристически барометър, навс€къде по света приходите от туризъм са се увеличили с неверо€тните 10,3 % - ниво близко до увеличението от 10,7 % на международните туристически посещени€.

»змерено в долари увеличението се равн€ва на $97 млрд., но тази висока сума е повли€на от обезцен€ването на долара. ¬ евро увеличението в приходите се равн€ва на ? 36 млрд. достигайки обща сума от ? 500 млрд.

≈вропа е привл€кла малко повече от половината международни приходи от туризъм Ц 52 %, —еверна и ёжна јмерика Ц 21 %, јзи€ и “ихоокеански€ регион Ц 20 % и јфрика и Ѕлизки€ изток Ц по 3 % всеки. ¬сички региони са регистрирали позитивни резултати през 2004 г., с ръст от 2 % за ≈вропа до 24 % за јзи€ и “ихоокеански€ регион.  акто двете јмерики, така и ≈вропа постигат позитивни резултати след три последователни негативни години. ѕриходите от туризъм в —еверна и ёжна јмерика са се увеличили с 11 %, най-вече благодарение на възстанов€ването на —еверно-јмериканските дестинации (+13 %). –езултатите б€ха позитивни за —еверна јмерика за пръв път след 2001 г., тъй като всички дестинации се съвзеха от неуспехите през миналите години. “ова важи най-вече за —јў Ц регионални€т и световен лидер по приходи от туризъм, където приходите се увеличиха със забележителните 16 % до общата сума от $75 млрд., или 12 % от международните приходи от туризъм.

≈вропа регистрира увеличение от 2 %, като всички нейни региони се възстановиха от негативните резултати през 2003 г., макар че в «ападна ≈вропа увеличението бе минимално + 1,2 %, а в ёжна ≈вропа и —редиземноморието + 2,2 %. ¬ јзи€ и “ихоокеански€ регион международните приходи от туризъм се увеличиха със забележителните 24 %, след спада с 9 % през 2003 г. Ќай-бързо раст€щи€т регион бе —евероизточна јзи€ (+ 30 %). –астежът бе особено силен и в Ѕлизки€ »зток (+ 22 %). јфрика регистрира средно ниво на растеж на приходите (+ 6 %), забавен заради резултатите на региона на юг от —ахара (+ 4 %), като през последните три години континента бе най-добре развиващи€т се в тази насока.

¬ъпреки че търсенето отбел€за възстанов€ване през 2004 г., приходите все още се увеличават бавно. ќсобено в ≈вропа, јзи€ и “ихоокеански€ регион растежа на приходите значително изостава от увеличението на бро€ на посетителите. “ова е вследствие на забел€зващата се тенденци€ на все по-чести, но кратки посещени€. “ова е продължителен процес, който е подтикнат от липсата на време и станал възможен от развитието на разклонена и разнообразна транспортна инфраструктура ко€то позвол€ва избора на по-евтин и бърз транспорт. ѕрез последните н€колко години нискобюджетните авиокомпании игра€т важна рол€ в този процес, откривайки нови маршрути и предлагайки не само по-евтини полети, но и свобода да избирате колко време да останете. —пада в средните приходи от туристическите посещени€ може да е и вследствие на по-бързото възстанов€ване на регионални€т туризъм, който генерира значително по-малко приходи, в сравнение с далечните пътувани€.  ато причина за намалелите приходи можем да добавим също и н€кои намалени€ направени с цел да се стимулира възстанов€ването.

јнтон ƒойков


ѕечат на офертатаѕечат