оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќай-посещаваните световни туристически дестинации
ƒата: 2005-07-27

ѕътешествие преведе за вас


ѕрез 2004 г. главните 10 туристически дестинации регистрираха общо повече от 363 млн. международни туристически посещени€ или близо половината от 763-те млн. посещени€ регистрирани по света.

ѕри подреждането по брой посещени€, главната пром€на е от страна на азиатските дестинации, като резултат от силното им завръщане от миналата година. ‘ранци€ запазва водещата си позици€ като най-посещавана световна дестинаци€ със 75,1 млн. туристически посещени€ за 2004 г. или почти същото ниво от предходната година (+0,1 %). »спани€, където туристическите посещени€ са се увеличили с 3 %, се намира на второ м€сто с 53,6 млн. посещени€. —ледва —јў с 46,1 млн. посещени€, което е значително възстанов€ване след негативните резултати от последните три години (+ 12 % в сравнение с 2003 г.). Ќай-значителна пром€на в класаци€та регистрира  итай, като премина от пето на четвърто м€сто измествайки »тали€, ко€то регистрира 37 млн. посещени€. ѕрез 2004 г.  итай напълно се възстанови от спада причинен от болестта “ќ–— и отбел€за значителното увеличение от 27 % достигайки за първи път рекордните 42 млн., докато бро€ на туристическите посещени€ в »тали€ спадна с повече от 6 %. ¬еликобритани€ запази сво€та 6-та позици€ с почти 28 млн. посещени€ за 2004 г. (+ 12%). ’онг  онг ( итай) се изкачи до 7-ма позици€ след като през 2004 г. отбел€за повишение от 40 % и достигна близо 22 млн. посещени€. (въпреки че в тази цифра са включени и гол€м брой местни туристи). ћексико (20,6 млн.) и √ермани€ (20,1 млн.) запазиха същите позиции от миналата година, докато јвстри€ (19,4 млн.) заема десета позици€.

ћеждународни туристически посещени€

 
                          

ћилиони

ѕром€на (%)

                           

2003

2004

02/03

03/04
1. ‘ранци€

75

75,1

- 2,6

+ 0,1

2. »спани€

51,8

53,6

- 0,9

+ 3,4

3. —јў

41,2

46,1

- 5,4

+ 11,8

4.  итай

33

41,8

- 10,4

+ 26,7

5. »тали€

39,6

37,1

- 0,5

- 6,4

6. ¬еликобритани€

24,7

27,7

+ 2,2

+ 12,1

7. ’онг  онг

15,5

21,8

- 6,2

+ 40,4

8. ћексико

18,7

20,6

- 5,1

+ 10,5

9. √ермани€

18,4

20,1

+ 2,4

+ 9,5

10. јвстри€

19,1

19,4

+ 2,5

+ 1,5

јнтон ƒойков
»зточник: —ветовен “уристически Ѕарометър


ѕечат на офертатаѕечат