оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«апис на заповед
ƒата: 2008-09-24

ѕ–»ћ≈–≈Ќ ¬ј–»јЌ“


јз, долуподписани€т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта), като »«ƒј“≈Ћ на насто€щи€ запис на заповед, се задължавам да плат€ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена, данни от личната карта) или на негова заповед, сумата . . . . . . . . . . . . . . (цифром и словом).

ѕадежът на задължението е на . . . . . . . . . . . . . . . (дата, година, може да се посочи и м€стото на плащане).

ƒата на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

ћ€сто на издаване: . . . . . . . . . . . . . . . .

ѕодпис на издател€: . . . . . . . . . . . . . . . .

 


ѕечат на офертатаѕечат