оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
Пирин

Снежната планина

Ой красив си Ирин Пирин, най-красив си на света,
Покоряваш ти сърцата на най-смелите чада

Пирин (тракийско име Орбелус, латинско - Orbelus mons, славянско - Перун) - планина в Югозападна България, част от Рило-родопския масив. На изток долината на река Места я отделя от Западни родопи, на запад долината на Струма - от Малешевска планина и планина Влахина. На юг Парилската седловина я свързва с планина Славянка, на север седловината Предел - с Рила. Дължина около 80 км., ширина до 40 км., площ 2585 кв. км. Пирин се издига до надморска височина 2914 м (връх Вихрен). Средната надморска височина е 1033 м. Главното планинско било се простира в посока северозапад-югоизток и е с дължина около 72 км. Пирин се разделя на три дяла - северен, среден и южен.

Северният дял е най-висок и най-обширен. Простира се между седловините Предел (от север) и Тодорова поляна (от юг). В северната си част главното било е много тясно, заострено, с много стръмни склонове, южната му част е много по-масивна.

Средният дял се простира между Тодорова поляна (от север) и седловината Попови ливади (от юг). Първоначално главното било е по-тясно, на юг се разширява и спуска много стръмни склонове на изток и запад. Южният дял е най-нисък. Простира се между Попови ливади и Парилската седловина. Главното било е плоско, от него се отделят стръмни странични ридове.

Климатът на Пирин е планински със средиземноморско влияние. Различават се три климатични пояса - нископланински (на надморска височина до 1000 м.), среднопланински (1000-1600 м.) и високопланински (над 1600 м.).

Главното било на планината е вододел на Струма и Места. Притоците на реките имат езерно, снежно, дъждовно и карстово подхранване; пролетно-лятно пълноводия и есенно-зимно маловодие.

За запазване на вековните иглолистни гори и многото реликтни и ендемични растителни и животински видове, почти целият Северен Пирин е обособен в Народен парк Пирин, в чийто граници са биосверният резерват Баюви дупки - Джинджирица, много природни забележителности (Бъндеришки скок, Демянишки скок, Свещниците и други), вековни дървета и други защитени природни обекти; в Среден Пирин е резерватът Ореляк, западното подножие на Северен Пирин е включено в резервата Тисата.

Пирин е сравнително слабо и неравномерно населена.MissDeath <ma3x@gyuvetch.bg>

Форум на пътешественика Няма мнения


Изпрати на приятел Изпрати на приятел
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в