оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
България

Социално-икономическа функция на туризма

Голяма е привлекателността на Черноморското крайбрежие
Голяма е привлекателността на Черноморското крайбрежие
Туризмът е най-младия стопански отрасъл, но показва много бързи темпове на развитие. Той обединява комплекс от дейности за задоволяване на обществените потребности от физическо и психическо възстановяване на хората, за укрепване на тяхното здраве и трудоспособност. Чрез пътуване и пребиваване извън обичайната среда те обогатяват своите знания и разнообразяват своя живот. Това е главната социално-икономическа функция на туризма.

Туризмът дава и добри икономически резултати. Те биват преки и косвени. Преките резултати се получават от приходи от нощувка и хранене, а косвените - от обслужването на туристите по време на пътуване или престой - например от транспорт, при задоволяване на културни нужди, покупки на стоки и др. Допринася за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, оказва благоприятно влияние върху облика на много наши села и градове.

За бързото развитие на туризма у нас са налице всички основни условия - природа, икономически, културни и исторически обекти, които са цел на туристически пътувания. Това са т.нар. курортно-туристически ресурси. В сравнение с всички други видове ресурси те имат някои особености: привлекателно въздействие, териториална неподвижност, многократност на използването, което обикновено изисква тяхната защита и поддържане.

Към условията на туризма се отнася и материално-техническата база. Тя включва средствата за подслон и прехрана на туристите, а също транспортните, комунално-битовите и сервизните съоръжения в услуга на туристите. Важно условие е и наличието на необходимия туристически контингент.

България има прекрасни възможности за развитие на туризма. Водите на нашето море са чисти, имат ниска соленост и са умерено топли през летния сезон, нямат приливи и отливи и опасни за здравето и живота на човека растения и животни. По крайбрежието има просторни плажови ивици. В нашата страна има планини с алпийски релеф, с била и склонове, много подходящи за практикуване на зимни спортове, с върхове, от които се откриват очарователни гладки. Привлекателни със своята загадъчност са пещерите, съхраняващи изящни сталактити и сталагмити.

Неповторима е природната скулптура на "Белоградчишките скали", на "Чудните мостове", "Побитите камъни" и др. Много благоприятни за туризъм са и климатичните условия. Голям лечебен ефект при различни заболявания има климатът в Сандански, Девинско, Малкотърновско.

Нашата страна е наследник на древна култура. Уникални са Тракийската гробница в Казанлък и Панагюрското златно съкровище. Голяма историческа стойност имат старите български столици Плиска, Велики Преслав и Търновград, Рилският манастир и др. Привлекателни са архитектурно-историческите резервати Копривщица, Жеравна, Мелник и старите квартали на Пловдив, мемориалният паметник "Столетов - Бузлуджа" и др.

Туризмът е познат на нашата страна и за отделни нейни граждани още след освобождението от османско иго. Масов характер и голямо стопанско значение той придобива в края на 60-те години на миналия век. Много от чужденците проявяват интерес към маршрутно-познавателни пътувания из вътрешността на страната. Най-посещавани са София, В. Търново, Рилски манастир, Пловдив, Плевен и Шипка. За някои пък интерес предизвикват и нашите планински и балнеолечебни курорти.

Най-важният и масов вид туризъм у нас е вътрешният. Особено интензивни са вътрешните туристически потоци към Черноморието и високите планини.



Красимира Евтимова
Ако не намерихте това, което търсите, опитайте в:

Форум на пътешественика 2 мнения


Изпрати на приятел Изпрати на приятел




TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в