оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
България

Като една човешка длан


Релеф

България е малка по територия страна, но има удивително разнообразен релеф. Широки равнини се сменят с планински месности, в които се врязват дълбоки речни дефилета или се простират полета, като това, в което е разположена столицата София. Три основни физикогеографски района се простират от изток на запад.

Почти цялата северна граница на България минава по долното течение на р. Дунав. Насечената и стръмна брегова линия от българската страна контрастира с блатата и лагуните от румънската страна. На юг от Дунав до полите на Стара планина се простира плодородната хълмиста Дунавска равнина. Средната надморска височина на района е 584 фута (178 м.). Тя покрива площ от 12200 кв. мили. Няколко реки пресичат равнината течейки от Балкана на север към Дунава.

Стара планина е южната граница на Дунавската равнина. Заобленото и било има средна надморска височина от 2368 до 7795 фута (2376 м.) на връх Ботев - най-високия за планината. Успоредно на главната планинска верига (българското и име означава стара планина-"стара" в смисъл на по-обширна в сравнение с околните възвишения) лежи преходен район със сложен релеф. Потъване или издигане на големи земни маси е нарязало земната кора и е образувало Средна Гора, Витоша, Лиза планина, няколко закътани релефни образования и Горнотракийската и Тунджанската равнина.

Друг планински масив покрива южна България. Той включва Родопите с най-висок връх Голям Перелик с височина 7188 фута, Рила планина с най-висок връх  Мусала-9596 фута (2925м) - най-високият в страната, а всъшност и на Балканския полуостров, Пирин с връх Вихрен достигащ 9 560 фута и гранична планинска верига известна като Беласица. От тези прекрасни планински вериги се стича кристалночиста снежна вода от разтопените снегове. Те имат стръмни покрити с иглолистни гори, склонове,а в Рила и Пирин няколко стотин езера с ледников произход представляват най- красивия български пейзаж.

Простиращ се от север на юг по източния край на другите райони е тесният район на Черноморското крайбрежие.Брегът има малко заливи (с изключение на хубавите пристанища Варна и Бургас), но има широки плажове, покрити с пясък, което е довело до развитието на живописни морски курорти.

Води

България има сложна система от реки , които с изключение на Дунав, са сравнително къси. По-важните реки са Марица, Искар, Струма, Арда, Тунджа и Янтра. Като цяло повече от половинатаот реките се изтичат в Черно море, а останалите в Егейско море. Многобройните български езера край Варна и Бургас, (и двете на Черно море), ледникови (като тези в южните планини), структурни или карстови по произход. Страната има около 500 минерални извора, половината от които са топли или горещи (до 217°F ,103°С в Сапарева баня, на запад). В планините са построени много язовири.

Почви

Разнообразния релеф на България има около 20 почвени вирове или подвидове, които могат да се групират главно в 3 района. Северна България се характеризира с плодородните черноземни почви, а също и с сиви и горски почви. Южна  България има горски почви, а също и разновидност на чернозема - смолници ( с голямо съдържание на хумус). Планинските райони имат кафяви горски, тъмни планински горски почви и планинско - ливадни почви.

Климат

По-голямата част на България е с умерено-континентален климат, който на юг се влияе от Средиземно море. Средната годишна t ° e 51 °F (10,5 °C), но тя варира от -37°F (-38 °C) до  113 ° F(45 °C). Средното количество валежи е от 18 инча (450 мм) на север до повече от 47 инча в най-високите планини. Равнините имат снеговалеж от средата на Октомври до средата на май със средно 25-30 дена снежна покривка. Градушки падат между май и август.
 

Растителен и животински свят

Сравнително големия брой на рстителни и животински видове отразява разположението на страната на границата на няколко Евроазиатски биогеографски зони. През плезозойската (плеистоценската) епоха (от преди 1600000 до 10000 години) животът в района не е бил разрушаван от движещи се  ледници, както се се получило в голяма част от Европа, а всъщност дори се е обогатявал от видове мигриращи от север, някои, които са още живи. Влияние от степите на Западна Азия също са проникнали в района на това време. По-голямата част от растителния и животинския свят е централно-европейски, смесица от арктически видове във високите планини. Степните видове са по-характерни в североизточната и югоизточната част, докато на юг се срещат средиземноморски видове. Българското правителство е въвело редица предпазни мерки, включително и стъпки за запазване на почвата, водата и въздуха от замърсяване и е създало защитени райони, които са от особен интерес за природозащитниците.Форум на пътешественика 4 мнения


Изпрати на приятел Изпрати на приятел
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в