оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
България

Резервати и национални паркове


Думата резерват има латински произход и означава запазен

Някога, преди появата на човека и активната му намеса върху природата, цялата планета е била "резерват". Днес в понятието резерват се включват защитени от закона местности, в които живеят редки или защитени от изчезване интересни животински и растителни видове. В резерватите са под закрила всички елементи на биологичните съобщества - дори растения и животни, които на други места са многобройни. Това е особено важно условие, тъй като и най-малката промяна във видовия състав може да доведе до пагубни последствия. В резерватите е забранена всякаква стопанска дейност, а присъствието на хора се допуска само в крайни случаи и то предимно учени. Целта е те да останат непокътнати естествени "научни лаборатории", в които да се проследява развитието на живата и неживата природа. В някои резервати дори пожарите се потушават само ако са възникнали по вина на човека. Ако причината е била мълния, никой не се намесва и дори се следи как за колко време се възстановява обгорелия участък.

Днес, освен в резервати, редките природни забележителности се пазят близко до естественото им състояние и в други защитени природни обекти - национални паркове, защитени местности, природни забележителности, ловни развъдници и исторически места.

Националните паркове обикновено заемат по-обширни територии, които не са засегнати от човешката дейност. Те са разположени в красиви местности, в които природата се намира под защитата на закона и са достъпни за много хора.

Идеята за опазване на природата по всяка вероятност възниква още в древните цивилизации. В Индия около 250 години пр.н.е. съществували закони, покровителстващи животните и горите. Горски местности, наричани абхайярана, представлявали защитени територии. В редица други древни страни и народи съществували свещенни места, където ловът, риболовът и сеченето на дърветата било строго забранено. В тези места бозайниците, птиците и рибите можели спокойно да отглеждат потомството си. В тези далечни времена, когато ловът и риболовът били жизнено необходими и често единствен източник на прехрана, от запазването на свещенните места зависели благополучието и животът на хората. По-късно, през Средновековието, охранявани обекти били основно горите, притежание на много европейски владетели и благородници.

Бързата индустриализация, характера на XIX и началото на XX век, довели до масово унищожение на горите, както и на много животински видове в Европа и в колониите й. С невиждана жестокост колонизаторите унищожавали бизоните в Америка, слоновете, носорозите и антилопите в Африка и Азия. В много райони на света растителния и животинския свят били застрашени. Редица учени, държавници, политици осъзнали опасността, заплашваща съществуването на човека, който е свързан и зависим от природата. Възникнало движение за защита на природата. За да се запазят редки животински и растителни видове, в много страни започнали да организират защитени територии - резервати, в които били забранени ловът, риболовът, сечта на дървета и събирането на лекарствени растения. Сред първите организирани в света защитени територии са паркът Фонтебло край Париж (обявен през 1853 година) и Йелоустонският национален парк в Северна Америка (създаден през 1872 година), чиято територия обхваща местността със същото име в Скалистите планини. На територията му има 3000 гейзера. Необезпокоявани от човека, там живеят някои редки едри бозайници - мечката гризли, американският лос, еленът вампити, канадският муфлон и други.

Най-много резервати в Европа има на територията на бившия Съветски съюз. Днес там има повече от 100 строго охранявани природни комплекса с обща площ над 72 милиона декара. Обхванати са всички географски зони - от островите в Арктика и крайбрежието на Северния ледовит океан (където обитават бялата мечка, моржът, тюленът, а птиците се събират в прочутите "птичи пазари" по скалите) до Кавказ с типичните за него кафяви мечки, диви кози, сърни, благородни елени, леопарди, рисове, много редки видове влечуги и земноводни. Стотици изключително редки представители на флората (растителния свят) и фауната (животинския свят) дължат съществуването си именно на резерватите. Така например бухарският елен е запазен благодарение на резерватите в Таджикистан, дивото магаре - на един от резерватите в Туркмения, самурът - на Бергузинския резерват, и т.н. В резерватите се възстановява числеността на някои видове, които след това се разселват в райони, където вече са изчезнали. Когато се създавал Воронежкият резерват, в него живеела една от последните колонии на бобъра, наброяваща около 20 животни. За 10 години бобрите се размножили успешно и дори някои се заселили извън пределите на резервата. Това позволило през следващите години около 3 хиляди бобри да бъдат възстановени в 26 района на бившия Съветски съюз. Създаденият зад Полярния кръг Кандалакшки резерват спомага да не изчезнат гагите - северните морски патици. В Астраханския резерват в делтата на Волга живеят бели чапли, пеликани, сиви гъски, които в миналото също са били пред прага на унищожението. В Лапландския резерват на Колския полуостров останалите сто диви северни елена живеят и се размножават спокойно и сега броят им е над 20 000. В делтата на река Дунав и Южна Украйна е създаден уникален резерват, в който живописните острови са гъсто населени с розови пеликани, бели и черни лебеди, патици, гъски и десетки други видове редки птици. Много популярен е също Чаткалският резерват, разположен близо до столицата на Узбекистан Ташкент, където особено внимание се отделя на изчезващият египетски лешояд - рядък представител на грабливите птици. На територията на резервата Беловежка Пуща има 700-годишни дъбове и 300-годишни борове, както и изключително редките зубри (европейски бизони), различни видове елени, глигани и други видове животни.

В полската територия на същата гора е създаден известният Белонежки национал парк, където също свободно живеят много редки животински видове като зубъра. В Полша е създаден и развъдник на мравки, в който учените изследват живота на тези незаменими помощници на гората. Установено е, че да за съществува нормално, гората трябва да има поне 4 мравуняка на 1 хектар земя. Част от мравките, отглеждани в развъдника, са предназначени за разселване в полските гори.

Голямо внимание за опазване на природата се обръща във Франция - в резервата Камарг съществува единствената в Европа постоянно голяма колония от розово фламинго. Много популярни са френските национални паркове Ванояз, Севен, Пор Кро в Пиренеите. Особено богат с колонии водни птици, заплашени от изчезване, е разположеният върху атлантическата фасада на Мавритания френски национален парк Бан Дарген на площ дванайсет хиляди километра. В него могат да се видят десетки хиляди пеликани, морски лястовици, чапли, фламинго и много други редки видове блатни птици.

На североамериканския континент съществуват около 560 резервата. В Йелоустонският национален парк в САЩ и в огромният национален парк Ууд Бъфало в Канада благодарение усилията на много учени са запазени от пълно изчезване бизоните, безмилостно унищожавани от първите заселници на континента заради вкусното им месо.

На Африканският континент най-старият резерват е националният парк Крюгер в ЮАР с площ около 2 милиона хектара. Много популярен от филма и книгата на професор Бернхард Гжимек "Серенгети не бива да загине" е паркът Серенгети в Танзания, който има площ около 1,5 милиона хектара. С голяма популярност се ползват големите национални паркове Кафуе в Замбия, Уанки в Зимбабве и Адо Елефант в ЮАР. В африканските резервати са защитени много редки видове животни - африкански слон, жираф, зебра, хипопотам и различни видове антилопи. В някои от тях все още се срещат редки вече човекоподобни маймуни - горила и шимпанзе. В националния парк Гомбе Стрийм в Танзания например живеят големи стада шимпанзета и павиани.

На азиатския континент също има много защитени територии, в които са запазени редките човекоподобни маймуни орангутани - най-вече в резервата Танджунг Путинг на остров Калимантан. Един от най-известните азиатски резервати е националния парк Казиранга в Индия, където под закрила са редки видове животни като индийският панцирен носорог, еленът барасинг, азиатският слон. Последните в света азиатски лъвове обитават резервата Гирска гора в Индия. Голяма мрежа от резервати има в Индонезия - в резервата Уджунг Кулон, западно от остров Ява, единствено може да се види яванският носорог.

В австралийските резервати са защитени предимно характерните за този континент двуутробни животни - най-вече кенгуруто и дивото куче динго. Тук е създадена и първата в света ферма за кенгуру. В друг австралийски развъдник на площ от 100 квадратни километра живеят най-различни видове охлюви. Един от видовете може да намери само тук, а други 3 вида са признати за голяма рядкост. На 64 километра от австралийската столица Мелбърн се намира и специален парк за пеперуди, на чиито 14 хектара австралийски учени изучават техния живот. В парка няма достъп нито един колекционер. Най-редките видове пеперуди живеят дори в специални павилиони, в които растат любимите им треви и цветя.

Първият обявен български резерват (1933 г.) е Силкосия (Странджа, в землището на с. Кости, Бургаско). В България се намира най-старият национален парк на Балканския полуостров - народен парк Витоша (12 хиляди хектара). Най-значителната защитена природна територия у нас е народният парк Пирин (27 хиляди хектара), който се отличава с оригинален растителен и животински свят. Най-големият резерват е Лопушница (Узунбуджак) в Странджа планина, където расте малка част от многовековна девствена гора. В резервата Парангалица е запазена част от една от най-старите иглолистни гори в Европа - отделни смърчове достигат повече от 60 метра височина. В резервата Боатин под връх Тетевенска баба растат 200-годишни букови гори, а в сгушения в южните склонове на Стара планина резерват Джендема се намират едни от най-непристъпните места в нашата родина - страховити пропасти, високи водопади, отвесни скали. Много известен е и резерватът езеро Сребърна в близост до Силистра с площ 600 хектара, където живеят около 140 вида блатни и водоплаващи птици, например пеликан.

Действията на многобройните природолюбители и природозащитници се координират от Международния съюз за защита на природата и природните ресурси. Под негово ръководство се издава т.нар. международна Червена книга, в която са включени редки и изчезващи видове животни и растения. Ролята на резерватите е не само да ги спаси съхрани за поколенията. Като особен вид природни лаборатории те позволяват реално да се оценят последствията от стопанската дейност на човека в териториите, граничещи с резерватите. Въз основа на получените резултати учените правят изводи и дават препоръки как най-пълноценно и най-рационално да се използват природните богатства. Така че да няма повече кандидати за Червената книга.Форум на пътешественика 29 мнения


Изпрати на приятел Изпрати на приятел
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в